30
siyaset
Karl Marx'ın toplumsal sınıf kavramı yaklaşımlarında aşağıdaki kriterlerden hangisi burjuvazi ile proletarya arasında kutuplaşmaya neden olmuştur?
Bilim
Sanayi
Bilinç
İşçi
medeniittifuck, 24.12.2013 10:26, şikayet
1/1 (#1120)