30
coğrafya nın ilkeleri
bir veya birkaç coğrafi olayın, faaliyetin, unsurun yeryüzünün farklı bölgelerinde nasıl, ne şekilde ortaya çıktığını kavrayabilmek ya da bir bölgenin, ünitenin(coğrafi veya idari) diğer bölgelerden veya ünitelerden ayrılan, benzeşen yönlerini ortaya çıkarmak için yapılan kıyaslamadır. bu araştırmayı dar bir çerçeveden kurtarıp boyutlarını genişletmektedir.
bu ilke hangisidir?
nedensellik
karşılaştırma
ilişkilendirme
dağılış
yalnizliginadami, 18.07.2013 13:57, şikayet
1/1 (#1076)