30
avliye
avl kökünden gelen avliye kelimesi , fıkıh terimi olarak hangi alanda kullanılmaktadır?
zulmetme hakkında bilgi verir.
alevilik hakkında bilgi verir.
cinsel münasebetler hakkında bilgi verir.
bir mirasın taksiminde, belirli hisse sahiplerinin (eshab-ı ferâiz) terekeden alacakları payların toplamının ortak paydadan fazla çıkması halinde, payların toplamından elde edilen sayının ortak payda kabul edilerek mirasçıların hisselerinin belirlenmesinde kullanılır.
34prometheus, 03.02.2013 01:10, şikayet
1/1 (#996)